header

Program dan Aktiviti Utama

2016

Bil Tarikh Program dan Aktiviti
1 16 Mac 2016 Rancangan Selamat Pagi Malaysia TV1 - NHRAP (Klik untuk lihat gambar).
2 21 Mac 2016 Program Dalam Radar di Bernama Radio (Klik untuk lihat gambar)
3 12 Mei 2016 Temu Bual Radio KLFM Bersama Ketua Pengarah BHEUU (Klik untuk lihat gambar)

2015

Bil Tarikh Program dan Aktiviti
1 8 dan 9 September 2015 Seminar Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (National Human Rights Action Plan - NHRAP) (Klik untuk lihat gambar)
2 14 September 2015 Seminar NHRAP Malaysia Global Persective and Focus Areas Imesh Pokharel (Klik untuk lihat gambar)

2014

Bil Tarikh Program dan Aktiviti
1 27 dan 28 Ogos 2014 Menganjurkan mesyuarat khas mengenai kajian dasar NHRAP melibatkan pasukan penyelidik dan Jawatankuasa Teknikal di Holiday Villa Hotel, Subang.
2 12 dan 13 November 2014 Mengadakan Majlis Bersama Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Dan Masyarakat Sivil (CSO) Dalam Menjayakan Kajian Dasar Pembangunan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP) di Hotel Bangi-Putrajaya, Bangi, Selangor
i. Sila klik disini untuk Slide Pembentangan
ii. Sila klik disini untuk Laporan Majlis Bersama Kerajaan Negeri Serta Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Dan Pertubuhan Masyarakat Sivil (CSO) dalam Menjayakan Kajian Dasar Pembangunan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan-National Human Rights Action Plan (NHRAP)

2012

Bil Tarikh Program dan Aktiviti
1 22 dan 23 Mei 2012 Mengadakan seminar mengenai pengenalan NHRAP kepada pegawai-pegawai kerajaan di IDFR pada 22-23 Mei 2012. (sila klik disini untuk laporan seminar).