header

  • Utama
  • Info NHRAP
  • Keanggotaan Jawatankuasa Pemandu

Jawatankuasa Pemandu Pembangunan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP)

 Pengerusi :     YB Dato' Sri Azalina Othman Said
                        Menteri di Jabatan Perdana Menteri

 Ahli :
 Ketua Setiausaha

 1. Kementerian Kewangan

2. Kementerian Pendidikan

3. Kementerian Pengajian Tinggi

4. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

5. Kementerian Sumber Manusia

6. Kementerian Komunikasi dan Multimedia

7. Kementerian Luar Negeri

8. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

9. Kementerian Dalam Negeri

10. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

11. Kementerian Kesihatan

Ketua-ketua Jabatan:

12. Jabatan Peguam Negara

13. Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri

14. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Perdana Menteri

15. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN), Jabatan Perdana Menteri

16. Kerajaan Negeri Sarawak

17. Kerajaan Negeri Sabah

18. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)

19. Majlis Fatwa Kebangsaan

Ahli Akademik:

19. Prof. Madya Dr. Shamrahayu Ab. Aziz

20. Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong

 Catatan: Senarai JKT NHRAP akan dikemas kini mengikut keperluan skop isu setiap teras