header

  • Utama
  • Info NHRAP
  • Keanggotaan Jawatankuasa Teknikal

Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP)

JAWATANKUASA TEKNIKAL TERAS 1 (HAK SIVIL DAN POLITIK)

1) Kementerian Dalam Negeri (Pengerusi dan Urus Setia Jawatankuasa);
2) Jabatan Peguam Negara;
3) Kementerian Luar Negeri;
4) Kementerian Kewangan;
5) Kementerian Komunikasi dan Multimedia;
6) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM); dan
7) Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN).

JAWATANKUASA TEKNIKAL TERAS 2 (HAK EKONOMI, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN)

1) Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri (Pengerusi dan Urus Setia Jawatankuasa);
2) Jabatan Peguam Negara;
3) Kementerian Kewangan;
4) Kementerian Luar Negeri;
5) Kementerian Pendidikan;
6) Kementerian Pengajian Tinggi;
7) Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan;
8) Kementerian Komunikasi dan Multimedia
9) Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN);
10) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM); dan
11) Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN).

JAWATANKUASA TEKNIKAL TERAS 3 (HAK GOLONGAN RENTAN)

1) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (Pengerusi dan Urus Setia Jawatankuasa);
2) Jabatan Peguam Negara;
3) Kementerian Luar Negeri;
4) Kementerian Kewangan;
5) Kementerian Dalam Negeri;
6) Kementerian Pendidikan;
7) Kementerian Pengajian Tinggi;
8) Kementerian Sumber Manusia; dan
9) Kementerian Kesihatan

JAWATANKUASA TEKNIKAL TERAS 4 (HAK ORANG ASAL/ ORANG ASLI)

1) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (Pengerusi dan Urus Setia Jawatankuasa);
2) Jabatan Peguam Negara;
3) Kementerian Kewangan;
4) Kementerian Pendidikan;
5) Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)
6) Kerajaan Negeri Sarawak;
7) Kerajaan Negeri Sabah; dan
8) Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri.


JAWATANKUASA TEKNIKAL TERAS 5  (KEWAJIPAN ANTARABANGSA)

1) Kementerian Luar Negeri (Pengerusi dan Urus Setia Jawatankuasa);
2) Jabatan Peguam Negara;
3) Kementerian Kewangan;
4) Kementerian Dalam Negeri;
5) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat;
6) Kementerian Sumber Manusia;
7) Kementerian Kesihatan; dan
8) Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN). 

Catatan: Senarai JKT NHRAP ini merupakan senarai awal dan akan dikemas kini setelah dimuktamadkan oleh Pengerusi JKT NHRAP masing-masing.