header

Dasar Keselamatan

  1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  2. Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Bahagian dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.
  3. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  4. Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  5. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam portal NHRAP mestilah mendapat kelulusan Ketua Pengarah/Seksyen.
  6. Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke portal NHRAP atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan.
  7. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam portal NHRAP adalah dilarang.